بازار شهری Abrantes ، اثر تیم معماری ARX Portugal ، پرتغال

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۲۵ / ۰۲ / ۱۳۹۵ ، شناسه: ۱۶۷۷ ، بازدید:۳۲۲۲

مکان : Rua da Esplanada 1º Maio, 2200 Abrantes, Portugal
سال : 2015
مشاور طراحی معماری : RX Portugal
همکاران طراحی : José Mateus e Nuno Mateus c/ Ricardo Guerreiro, Fábio Cortês, Ana Fontes, Bruno Martins, Filipe Cardoso, João Dantas, Marc Anguill, Sofia Raposo, Miguel Torres
کارفرما : Câmara Municipal de Abrantes
تاسیسات الکتریکی : Energia Técnica; SAFRE
تاسیسات مکانیکی : Energia Técnica; SAFRE
زیربنا پروژه : 1280 مترمربع
عکس : Fernando Guerra | FG+SG

در این پست ،با ستاوین همراه باشید تا نگاهی به پروژه بازار شهری آبرانتس در پرتغال ، در مرکز تاریخی شهر ، جایی که کارگاه های آموزشی Rodoviária do Tejo روزی در آنجا واقع شده بود ، داشته باشیم . با ما همراه شوید ... 

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

این پروژه تجاری در میان دو راستا و شریان شهری واقع شده است، که این دو خیابان نسبت به هم دارای اختلاف ارتفاع می باشند . درجبهه خیابان با تراز پایین تر (در غرب) با مسیر شهری  دادگاه لارگو (میدان دادگاه) و در جبهه خیابان با تراز بالاتر (در شرق) با خیابان N. Sra da Conceição روبرو هستیم ، که این مجاورت ها به گفته معمار در پروسه طراحی تاثیرگذار بوده است .

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

ایده اولیه این پروژه مبنی بر اتصال این دو مسیر شهری است. تجزیه و تحلیل دقیق تر پروژه نشان داد ،که پروژه نیاز به جلوه خارجی و نمود بیشتر بربافت پیرامونی داشته و لازم است تفاوت خود  را از نظر کیفیت معماری و تاریخ ساخت بنا بروز دهد ، هرچند که از غرب  که به پروژه می نگریم ، دارای مقیاس به نسبت کوچک می باشد .

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

از نظر گونه شناسی هوشمندانه ، فروشگاه ،ساختمانی شده  که در آن مفهوم فضای عمومی تا حد ممکن گرفته شده !! گرچه که هنوزم در بسیاری از فرهنگ ها، فروشگاه ها حتی مقداری از فضای خیابان را هم اشغال میکنند و فروشندگان محصولاتشان را در چرخ دستی ها به فروش می رسانند ! یا غرفه های موقت برپا می کنند ! هم فروشگاه هم فضای شهری بصورت همزمان !

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

فروشگاه آبرانتس در واقع یک خیابان بازار است،یعنی یک دسترسی به دو خیابان دارد که یا از طریق راه پله باز در لبه شمالی اتصال را برقرار کرده ، و یا از طریق پله مارپیچ در لبه جنوبی .

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

اساسا یک خیابان است که با دیوار شکل  داده شده و با بتن سفید پوشش داده شده است. در بالای پروژه دو حجم قرار گرفته که از طریق بازشو هایی نور خورشید را به آرامی به طبقات پایین تر انتقال می دهد، بازتاب نور خورشید بر روی پوشش بتن سفید زیبایی خاصی را ایجاد می نماید .

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

 

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

محمد خوانساری , هیچ , بازار شهری آبرانتس , بازار شهری Abrantes , تیم معماری , ARX Portugal , پرتغال , Municipal Market , تجاری , گذر تجاری , طراحی بازار

 

 

ترجمه این پروژه توسط  : محمد خوانساری ,  کانال معماری هیچ ( [email protected] )

آدرس کانال تلگرام هیج :  https://telegram.me/hiich

 

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه معماری ایران (ستاوین) , کانال معماری هیچ , Archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .