مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۲۴ / ۰۱ / ۱۳۹۷ ، شناسه: ۲۶۷۳ ، بازدید:۱۴۹۴

مکان : Gilbert, AZ, United States
سال : 2016
مشاور طراحی معماری : debartolo architects
آرشیتکت (معمار /معماران) : Jack Debartolo, Jerry Park
طراحی منظر : Floor Associates
مجری : Caliente Construction
طراحی سازه : Rudow+Berry, Inc
تاسیسات الکتریکی : Woodward Engineering
تاسیسات مکانیکی : Associated Mechanical Engineers
زیربنا پروژه : 12500 فوت مربع
عکس : Jason Roehner

در این پست با ستاوین همراه باشید تا نگاهی به مجموعه خدماتی BARNONE , که دارای کارکرد های محلی مختلفی می باشد , داشته باشیم ... این پروژه منحصربفرد در 30 مایلی شرق مرکز شهر فینیکس آمریکا واقع شده است. در حقیقت یک خانه تابستانی با حجم نیم دایره و پوشش آلومینیومی راه راه بوده که سال 1950 در زمین های کشاورزی جانستون ساخته شده است.

 

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

 

فضای کلی این مجتمع شامل ترکیب سه ساختار از جمله دو ساختمان فلزی جدید و کلبه قدیمی میشود. یکی از چالش های معماران در طراحی این پروژه استفاده مجدد از ساختمان قدیمی انبار که مخصوص نگهداری از ابزار و لوازم ماشین آلات کشاورزی بوده به عنوان محیط جدید برای پارکینگ و فضا خدماتی است علاوه براین یکی دیگر از جنبه های مهم چالش برانگیز ساختن کابین آلومینیومی جدید بوده که قادر به پشتیبانی از نیازهای ساختاری، مکانیکی و الکتریکی باشد. با ستاوین همراه باشید...

 

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

 

 در حقیقت این پروژه به عنوان فضایی برای جامعه صنعتگران که امکان فروش کالاهای خود مانند فروشگاه چاپ کارت پستال، سالن مو، سوپرمارکت ، فروش گل و گیاه داشته باشند , در نظر گرفته شده است.

 

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

مجموعه خدماتی BARNONE , اثر تیم طراحی debartolo architects , آمریکا , مجموعه خدماتی , BARNONE , debartolo architects , آمریکای شمالی , Gilbert , AZ , United States , فینیکس , پوشش آلومینیومی , Jason Roehner , ساختمان قدیمی , Jerry Park , چاپ کارت پستال , سالن مو , سوپرمارکت , فروش گل و گیاه , فروشگاه

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: هنر و معماری ستاوین , Archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .