برگزاری اولین رویداد ملی , میزان معماری

مجموعه: رویدادها ، تاریخ انتشار: ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸ ، شناسه: ۳۶۲۲ ، بازدید:۳۷۵

روند معماری و شهرسازی معاصر ایران، در چند دهه اخیر، ایجاب می کرد تا با بررسی، تحلیل و ارزیابی آن، رویدادی با نام میزان معماری در گستره ملی و به صورت سالانه برگزار گردد. میزان معماری با بررسی و ارزیابی ابنیه احداث شده از سوی کارفرمایان و سازندگان، توسط هیئت داوری از کارشناسان معماری و شهرسازی، اقدام به درجه بندی و نصب پلاک میزان معماری بر روی ابنیه و معرفی آن در سطح جامعه خواهد داشت.

کارفرما (سازنده حرفه ای ـ کارفرمای شخصی) نقش مهمی در شکل گیری یک پروژه موفق دارد.

انتخاب درست طراح، برنامه ریزی و تبیین صحیح صورت مساله پروژه و درنظر گرفتن کیفیت فضاها در کنار توجه به مسایل کمی، از عوامل ایجاد یک پروژه موفق است.

هدف این رویداد، شناسایی و تقدیر از کارفرمایان و سازندگان تاثیر گذار در حوزه معماری و شهرسازی معاصر ایران است.

 

برگزاری اولین رویداد ملی , میزان معماری , رویداد ملی , فصلنامه معماری و ساختمان , memary.net , ستاوین , رویداد های معماری , نوآور , پایدار , بوم‌گرا

 

روند معماری و شهرسازی معاصر ایران، در چند دهه اخیر، ایجاب می کرد تا با بررسی، تحلیل و ارزیابی آن، رویدادی با نام میزان معماری در گستره ملی و به صورت سالانه برگزار گردد. میزان معماری با بررسی و ارزیابی ابنیه احداث شده از سوی کارفرمایان و سازندگان، توسط هیئت داوری از کارشناسان معماری و شهرسازی، اقدام به درجه بندی و نصب پلاک میزان معماری بر روی ابنیه و معرفی آن در سطح جامعه خواهد داشت.

رویــکـردهـا:

 • تاثیر کارفرمایان در شکل گیری پروژه های شاخص. ( تحلیلی بر عملکرد گروه های سازنده و فعال در پروژه )
 • تاثیر پروژه بر سیما و منظر شهری.
 • تاثیر پروژه بر جامعه شناسی ایران.
 • راهبرد طراحی و رابطه آن با ساختار جامعه.
 • تاثیر متقابل سبک زندگی، فرهنگ و اجتماع بر معماری.
 • نقش فرآورده های ساختمانی در نظام ساخت.
 • بررسی سیر روند معماری و شهرسازی معاصر ایران.

 

برگزاری اولین رویداد ملی , میزان معماری , رویداد ملی , فصلنامه معماری و ساختمان , memary.net , ستاوین , رویداد های معماری , نوآور , پایدار , بوم‌گرا

 

گروه های مخاطب : 

 • مسکونی
 • اداری – تجاری
 • عمومی
 •  منظر و طراحی شهری

 

اثربخشی رویداد :

سنجش شاخص‌های تخصصی پروژه توسط جامعه معماران و متخصصان و تعیین سطح کیفیت طرح، برنامه ریزی و نظام ساخت.
اعتبار بخشی به پروژه های ارزش محور و با کیفیت در برابر سایر پروژه ها توسط جامعه معماران و سایر تخصص‌های مرتبط.
معرفی پروژه به جامعه تخصصی، نشریات و رسانه ها.
شناسایی و تقویت کارآفرینی در حوزه سازندگان، طراحان و تولید کنندگان فرآورده های ساختمانی ایرانی.

اثر بخشی نشانه ای:

سنجش کیفی فضا نسبت به سنجش کمی آن.
نقش پروژه های با کیفیت در حق به شهر.
ترغیب سازندگان و کارفرمایان به طراحی و اجرای ساختمان های پایدار.
بررسی تاثیر گذاری پروژه های شاخص به سایر ساخته ها.
تشویق کارفرمایان و سازندگان به برنامه ریزی و انتخاب معماری ارزشمند.
بررسی نقش انتخاب دفاتر معماری بر سطح کیفی پروژه ها.
بررسی نقش انتخاب سازندگان بر سطح کمی و کیفی پروژه ها.
بررسی سیر صعود و نزول معماری و شهرسازی معاصر ایران.

اثر بخشی اجتماعی:

نوع تاثیرات پروژه های معماری و شهرسازی از دیدگاه جامعه شناسی بر مردم.
تحلیل اثر گذاری و اثر پذیری ساختمان ها بر محلات و مناطق پیرامونی آنها.
تحلیل برون گرایی و درون گرایی ساختمان ها با توجه به کاربری و مکانیابی آنها.
نقش پروژه ها درارتقاء و بهبود کالبد اجتماعی، فرهنگی مناطق پیرامونی آنها.
افزایش نقش اجتماعی کارفرمایان و سازندگان.

اثر بخشی ارزشی:

اهمیت فضای کیفی در برابر ارزش های کمی.
تاثیر ساختمان های پایدار بر حقوق شهر و شهروندان.
سکوت در برابر ایجاد هیاهو برای ایجاد ارزش ها.

 

برگزاری اولین رویداد ملی , میزان معماری , رویداد ملی , فصلنامه معماری و ساختمان , memary.net , ستاوین , رویداد های معماری , نوآور , پایدار , بوم‌گرا

 

روند شرکت در مسابقه : 

آثار ارسالی این رویداد در 2 مرحله مورد قضاوت قرار خواهد گرفت:

مرحله اول:

ورود به سایت فصلنامه معماری و ساختمان، بخش رویداد میزان معماری؛ تکمیل آنلاین فرم شماره 1 و ارسال مدارک مربوطه به صورت آنلاین و ارسال آن.

درخواست اولیه شامل تکمیل و ارسال فرم شماره 1، به همراه حداکثر 10 قطعه تصویر کلی از پروژه می باشد که بصورت آنلاین ارسال می گردد.

*شرکت کنندگان در صورت تمایل فرم شماره 1 و تصاویر مربوط به اثر را می توانند بصورت پرینت – چاپ نیز به دبیرخانه ارسال نمایند.

(دریافت آثار از طریق ایمیل، واتس آپ ، تلگرام و ارسال سی دی، امکان پذیر خواهد بود).

 بررسی آثار در مرحله اول (بصورت دیجیتال) در دبیرخانه رویداد براساس معیارهای زیر انجام خواهد گرفت:

شرایط کیفی و کمی پروژه.
مقیاس و میزان تاثیر گذاری بر بافت مجاور.
انطباق با رویکرد و روشمندی رویداد میزان معماری.
کیفیت ساخت.
ساختارهای مدیریت اجرایی.
مردم واری.
اصالت ایرانی.

پروژه هایی که از معیارهای فوق تبعیت ننمایند در مرحله اول حذف خواهند گردید.

پس از راهیابی پروژه به مرحله دوم، 3 تا 5 نفر از داوران، بنای فوق را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

توجه 1: شناسایی و دعوت از پروژه های با ارزش از طریق برگزار کننده نیز انجام خواهد گرفت.

توجه 2: پروژه های ساخته شده و پروژه هایی که چند سال از بهره برداری آنها گذشته است، ارزیابی خواهند شد. بنابراین امکان معرفی پروژه برای ارزیابی توسط داوران همواره وجود دارد.

توجه 3: پروژه های در حال ساخت که تکمیل یافته و هنوز به بهره برداری نرسیده اند با تشخیص برگزار کننده، مجاز به شرکت در این رویداد خواهند بود.

توجه 4:  محدودیتی در ارسال تعداد پروژه ها از سوی یک سازنده یا کارفرما وجود ندارد.

توجه 5: مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی بر عهده متقاضی می باشد.

پس از بررسی، در صورتیکه پروژه با شرایط رویداد میزان معماری مطابقت داشته باشد، واجدین شرایط، مدارک تکمیلی را بنا بر دعوت برگزار کنندگان، به دبیرخانه ارسال می نمایند.

 

مرحله دوم :

بعد از دریافت تاییده از سوی دبیر خانه رویداد میزان معماری، شرکت کننده لازم است، پس از ثبت نام در سایت memary.net، اقدام به تکمیل فرم شماره 2 و ارسال آن نماید.

همچنین لازم است، مدارک مربوط به فرم شماره 2 را به محل دبیرخانه رویداد آماده و ارسال نماید.

اثر با حضور 3 تا 5 تن از داوران ( بسته به رویکرد اثر ارسالی ) مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 

مدارک تکمیلی در صورت پذیرفته شدن شرکت کنندگان:

شاسی فوم برد شامل حداقل 2 شیت و حداکثر 4 شیت 70*50 به صورت عمودی (Portrait)

 ( تصاویر بیرونی و داخلی و پلان ها) به دفتر دبیرخانه میزان معماری ارسال شوند.

تکمیل فرم شماره 2 توسط شرکت کننده و ارسال آن همراه با شاسی های فوم برد.
مستندات رویکرد معماری پایدار پروژه (متن یا عکس یا مستندات فنی)
تصاویر محیطی ساختمان (نما به همراه مجاورت ها و همسایگی ها)، تصاویر و تعیین دقیق مرحله فعلی برای پروژه در حال ساخت بایستی ارسال گردد.
CD شامل دفترچه اطلاعات پروژه، فرم های مربوط به پروژه، تصاویر بیرونی، داخلی و نقشه های فنی پروژه، سایت پلان، پلان ها، مقاطع، تصاویر مراحل اجرای پروژه و وضع موجود پروژه که بایست با کیفیت مناسب باشند.

توجه 1: پروژه های راه‌یافته در مرحله دوم، پس از انطباق اولیه رویکردهای تعریف شده (که توسط برگزار کننده انجام می شود) توسط داوران اعتبار سنجی می شوند.

توجه 2: در این مرحله، جلسه حضوری با حضور گروه شرکت کننده، هیئت داوری و برگزار کننده، جهت داوری اثر، تشکیل می‌گردد.

توجه 3:  بازدید از پروژه های منتخب (در صورت نیاز) برنامه ریزی و انجام خواهد شد.

توجه 4: دبیرخانه رویداد میزان معماری در محل دفتر فصلنامه معماری و ساختمان می باشد.

 

دبیرخانه :

صاحب امتیاز : فصلنامه معماری و ساختمان- احمد زهادی

 دبیر رویداد : محمود قاسمی (معمار و طراح شهری)

مدیر اجرایی : جلال حسن خانی (کارشناس معماری پژوهشگر و تحلیلگر صنعت ساختمان ونویسنده کتاب های گفت و گو با معماران و سازندگان)

مسئول دبیرخانه: اکبر سعادتی نسب

گزارش و تحریر: سعیده کبیری

آدرس : خیابان نلسون ماندلا – خیابان تابان غربی – پلاک 36 – طبقه دوم – واحد 6

شماره های تماس : 88789809 – 88789867 – 88789974

آدرس ایمیل : [email protected]

 

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: فصلنامه معماری و ساختمان

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .