دیزاین

عکس - فروشگاه چای حباب دار (bubble tea)

فروشگاه چای حباب دار (bubble tea)

تاریخ انتشار : ۲۱ / ۰۷ / ۱۳۹۷

عکس - فرودگاهها:نمونه هایی در پلان و مقطع

فرودگاهها:نمونه هایی در پلان و مقطع

تاریخ انتشار : ۱۵ / ۰۷ / ۱۳۹۷


عکس - برگزیدگان جایزه عکاسی معماری 2018

برگزیدگان جایزه عکاسی معماری 2018

تاریخ انتشار : ۱۱ / ۰۷ / ۱۳۹۷

عکس - کفشی که خراب نمی شود و تنها تغییر می کند.

کفشی که خراب نمی شود و تنها تغییر می کند.

تاریخ انتشار : ۰۸ / ۰۷ / ۱۳۹۷

عکس - بهترین آثار هنری جشنواره Burning Man در سال 2018

بهترین آثار هنری جشنواره Burning Man در سال 2018

تاریخ انتشار : ۰۴ / ۰۷ / ۱۳۹۷


عکس - آینه های مناسب فضای ورودی

آینه های مناسب فضای ورودی

تاریخ انتشار : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

عکس - کنسول های مناسب برای فضاهای ورودی کوچک

کنسول های مناسب برای فضاهای ورودی کوچک

تاریخ انتشار : ۳۱ / ۰۶ / ۱۳۹۷

عکس - جزئیات طراحی،میزتوکار

جزئیات طراحی،میزتوکار

تاریخ انتشار : ۲۶ / ۰۶ / ۱۳۹۷بعدی قبلی
با ما همراه شوید
تبلیغات
معماری