سه شنبه معماری ششم : فراموشی شهر

مجموعه: سه شنبه معماری ، تاریخ انتشار: ۰۸ / ۰۴ / ۱۳۹۵ ، شناسه: ۱۷۵۴ ، بازدید:۸۲۰

نشست : سه شنبه معماری ششم

موضوع :  فراموشی شهر (بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد)

ارائه : مهندس هومن اسدی مرصع

دبير گفت و گو : علي جاويد

مکان : سناباد 41،چها راه اول سمت راست، سالن جلسات پژوهشکده ثامن 

زمان : سه شنبه 1 تیر ماه  , ساعت ١7تا 20

( به دليل تقارن اين جلسه با ماه مبارك رمضان، پايان برنامه با پذيرايي افطار همراه خواهد بود.)

 

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

 

 

تجربه و تلاشی ٩ ساله برای حفظ و احیاء بافت تاریخی مشهد مقدس، فرصتی را فراهم آورده است که بتوانیم آن را با اساتید و دوستان در میان گذاریم تا در این گفتگو ضمن بهره گیری از تجارب یکدیگر، شاید بتوان راهکاری برای رویارویی با تحولات  سریع بافت اتخاذ نمود. فرصتی برای بیان آنچه از دست دادیم،آنچه داریم و آنچه می خواهیم داشته باشیم....

 

سه شنبه معماری ششم با اراِئه مهندس امیر هومن اسدی مرصع در خصوص مروری بر تجربیات ١٠ ساله ایشان درخصوص مرمت و احیا چند اثر تاریخی در بافت تاریخی مشهد آغاز گردید.  از جمله این آثار می توان به پروژه احیا بخشی از بنده تاریخی خیابان شیرازی، سرای فولاد کار، پروژه خانه زائر، خانه تاریخی داروغه و خانه امیری اشاره کرد. بعد از ارائه مطالب توسط ایشان، اساتید و دوستان معمار به ارائه نظر و دیدگاه در خصوص فرآیند اتفاق افتاده در بافت تاریخی و راهکارهای برون رفت از شرایط کنونی پرداختند.
در ادامه چکیده ای از گفتگوي دوستان پيرامون موضوع جلسه ارائه مي گردد.


هومن مرصعی ‌‌:امروز راهکارها برای حفظ بافت در حوزه میانی است نه برخورد صفر و یکی با موضوع، همه نهادها باید در خصوص این مساله به یک تفاهم و راه میانه دست یابند.

هادی شفایی: چرا طرح بافت اطراف حرم از بهسازی به نوسازی رسید. دلایل و سر منشا این اتفاق چیست؟

ساسان نوروزی: درست است که دوستان جواهر و نگین هایی را نگه داشته اند ولی جواهر در بستر و زمینه خود معنا دارد، تک بنا معنای خود را از دست می دهد.

ساسان نوروزی: چیزی که نابود می کنیم دقیقا خودمان هستیم نه چیز دیگری.

جعفر اعرابی: بافت قدیم دارای تنوع و سرزندگی در خود بوده است، ولی امروز بافت یکسان شده و متنوع نیست این منجر به خالی شدن بافت می گردد.

صادق یزادن پرست: ایراد اساسی در مدیریت کلان است که هر 8 سال تغییر می کند. در تهران برای مشهد تصمیم گرفته می شود.

مزدا نوبری: استفاده از لغت بافت فرسوده جنایتی بود که منجر به اعلام حکم  تخریب بافت شد.

مزدا نوبری: امروز رسالت ما باید اگاهی بخشی به بنده عامه و متخصص جامعه در خصوص اتفاقات و راهکارهای موجود می باشد.

وحید ابراهیمی: اشتباه بزرگ در طرح پيرامون حرم، نگاه معمارانه به پروژه بود و اتودها و اسکیس های اولیه نشان می داد که می خواستند همه چی را در کالبد حل کنند ولی مساله فراتر از این بود.

هومن مرصعی : شما به راحتی با استفاده از قابلیت google earth می توانيد فرآیند تغییر بافت در 5 سال اخیر در محدوده بافت تاریخی مشهد را رصد کنید، به واقع این حجم تغییرات در اثر یک زلزله یا جنگ هم حاصل نمی شد.

ساسان نوروزی : می خواهم بگویم هنوز خیلی دیر نشده است، هنوز بافت زنده است و نفس می کشد، فرصت را از دست ندهیم.

بهمن بخشی : ما با تلاش١٠ساله تیمی خود، موفق شدیم اطلاعات دقیق و کاملی را در خصوص بناهای ارزشمند بافت تاریخی مشهد گردآوری کنیم. این اطلاعات زمینه بسیار خوبی برای حفظ و احیا این آثار است.

 

* ضمن سپاس از دوستان حاضر در سه شنبه معماري ششم ، گزارش تصويري اين جلسه تقديم مي گردد. . . 

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

سه شنبه معماري ششم l ١تير

 

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

سه شنبه معماري ششم l ١تير l مهندس هومن مرصعي ، ارائه دهنده

 

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

سه شنبه معماري ششم l ١تير

 

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

سه شنبه معماري ششم l ١تير

 

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

سه شنبه معماري ششم l ١تير

 

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

سه شنبه معماري ششم l ١تير

 

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

سه شنبه معماري ششم l ١تير

 

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

سه شنبه معماري ششم l ١تير

 

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

سه شنبه معماري ششم l ١تير

 

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

سه شنبه معماري ششم l ١تير

 

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

سه شنبه معماري ششم l ١تير

 

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

سه شنبه معماري ششم l ١تير

 

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

سه شنبه معماري ششم l ١تير

 

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

سه شنبه معماري ششم l ١تير

 

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

سه شنبه معماري ششم l ١تير

 

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

سه شنبه معماري ششم l ١تير

 

 

در ارتباط با سه شنبه های معماری :

تجربه گفتگو يكي از مهم ترين دستاوردهاي انساني است. امري كه با گذر زمان آن را به يك ضرورت حتمي در مناسبات جاري ما تبديل نموده است. 
تصور بر اين بود كه با گسترش ابزارهاي ارتباطي، جايگزين مناسبي براي گفتگوي رو در رو به عنوان كهن ترين نوع ارتباط پديد آمده است. اما اكنون با عبور از تجارب دهه گذشته تقريبا روشن شده است كه بهترين نوع ارتباط گونه اي است كه بتواند علاوه بر كلمات، لحن ، حس ، چهره و ساير ويژگي هاي بياني افراد را منتقل نمايد.
مشهد با تمامي فرصت هايش، امروز بيش از هر زماني به گفتگو و يا حتي تمرين گفتگو ميان نخبگان خود نيازمند است.
 "سه شنبه معماري" تلاشي گروهي است كه مقرر دارد سه شنبه هر هفته ميزبان جمعي از معماران مشهدي باشد كه پيرامون يك يا چند تجربه در حوزه معماري، گفتگويي را صورت دهند.
از اين جهت از همه معماران و دانشجويان معماري دعوت مي شود تا جهت ارائه در "سه شنبه معماري" با اَدمين @Alijavid81  در تلگرام ارتباط حاصل نمايند.
همچنين با توجه به ضرورت محدوديت تعداد حاضرين در جلسات گفتگو محور، علاقه مندان مي توانند بعد از طرح موضوع هر جلسه، با پيام به اَدمين @Alijavid81 آمادگي خود را جهت حضور اعلام نمايند.

 

سه شنبه معماری ششم , فراموشی شهر , بررسی تجاربی در رویارویی با تحولات بافت تاریخی مشهد , مهندس هومن اسدی مرصع , هومن اسدی مرصع , اسدی مرصع

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه معماری ایران ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه معماری ایران ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه معماری ایران (ستاوین)

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین

دیدگاه کاربران
نام شما: *
پست الکترونيک: *
دیدگاه شما:*
مجموع را وارد کنید:*
=
+
با ما همراه شوید
تبلیغات
معماری