همایش ملی بازاندیشی توسعه پایدار

مجموعه: رویدادها ، تاریخ انتشار: ۲۰ / ۰۸ / ۱۳۹۴ ، شناسه: ۱۱۴۲ ، بازدید:۳۲۰۹

اولین همایش ملی بازاندیشی توسعه پایدار (ICORESD 2016) مورخ 25 بهمن ماه 1394 در تبریز برگزار خواهد شد. تا یک فرصت مناسب را جهت تبادل افکار و بحث، از طریق گرد هم آوردن اساتید، پژوهشگران و دانشجویان از رشته های مختلف و ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی آنان ارائه می دهد. هدف اصلی همایش دستیابی به جدیدترین پیشرفتها و یافته های علمی- پژوهشی در زمینه علوم انسانی، معماری، عمران، محیط زیست، برنامه ریزی و طراحی شهری و رشته های مرتبط با همایش می باشد. لذا از اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، پژوهشگران، دانشجويان تحصيلات تکميلی، صاحب نظران و علاقمندان جهت شرکت در اين سمينار و ارائه مقاله جهت پربارتر شدن کنفرانس، صميمانه دعوت به عمل می‌آيد.

 

همایش ملی بازاندیشی توسعه پایدار , مرکز مطالعات , راهبردی , معماری , شهرسازی , همایش ملی , بازاندیشی , توسعه پایدار , ستاوین , رویداد های معماری

 

برگزار کننده: مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی

محورهای همایش:

شهرسازی، عمران، معماری و صنعت ساختمان:
o شهرسازی نوین و توسعه پایدار
o سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
o ناپایداری شهر و عوامل موثر
o شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
o حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
o شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
o تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
o توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
o کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
o معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
o بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در معماری و شهرسازی پایدار
o توسعه شهری و معماری پایدار (اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی- سیاسی)
o معماری پایدار
o معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
o ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری
o مفهوم شناسی و پدیدارشناسی هنر، معماری و شهرسازی
o زیبایی شناسی در هنر، معماری و شهرسازی
o هویت ایرانی- اسلامی در هنر، معماری و شهرسازی
o دستیابی به الگوهای ساختمان پایدار با بکارگیری مواد و مصالح جدید
o روشهای طراحی و ساخت با رویکرد توسعه پایدار
o سیستم های طراحی، ساخت و تولید پیشرفته
o صنعتی سازی و سبک سازی ساختمان
o سیستم های سازه ای و اتصالات نوین در بهسازی سازه ها
o مواد مرکب، نانومواد و مصالح هوشمند
o طراحی داخلی، مهندسی ایمنی و ارگونومی
o مدیریت پروژه و ساخت، مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
o طراحی و ساخت پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها و اسکله‌ها
o فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی، پایداری انرژی
o ارزیابی آسیب‌پذیری، آسیب‌رسانی و ریسک شریانهای حیاتی در بحران‌های طبیعی
o نظریه ها و شیوه ها در برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری
o عناصر سازنده و هویت بخش در مناظر شهری سنتی و جدید
o سایر ایده های نوین در زمینه شهرسازی، معماری، عمران و توسعه پایدار

اکولوژی، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی:
o شاخص های زیست محیطی در توسعه پایدار
o مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
o ایده های نو برای حمایت، حفاظت و مدیریت محیط زیست
o روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
o شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
o کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
o ساختمان های سبز، انرژی های پاک و محیط زیست پایدار
o اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
o مدیریت و بهره برداری از منابع آب و خاک، آبیاری و زهکشی
o هیدرولوژی، خاک شناسی و اقلیم شناسی
o اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
o اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست، خشکی و خشکسالی
o نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار
o تحقیقات، مدیریت، اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی
o ایمنی زیستی، مهندسی ژنتیک، کشاورزی ارگانیک
o فیزیولوژی و اکولوژی محصولات کشاورزی و باغبانی
o حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک
o فناوری های نوین، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
o نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست جنگل
o اقتصاد، بازاریابی، نظام بانکی و بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار
o گردشگری، جغرافیا و اکوسیستم ها
o کاربرد فناوری‌های نو در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
o مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی
o سایر ایده های نوین در جهت حفاظت از محیط زیس

سلامت، ایمنی، بهداشت و تغذیه:
o انسان سالم و الگوهای سلامت از دیدگاه اسلام
o کاربرد مهارت های معنوی و توحید درمانی در سلامت
o مباحث نوین در علوم صنایع غذایی
o علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی
o فیزیولوژی، بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی
o ارتباط بین مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و فعالیت‌های شهری
o استاندارد سازی و آموزش در صنایع غذایی، بهداشت و شیمی
o توسعه پایدار و سیستم‌های HSE
o فشارهای عصبی و استرس های شغلی در سازمان و سلامت روان
o رویکردها و یافته های نوین در قلمرو بهداشت، ایمنی و سلامت
o مهندسی پزشکی، صنایع غذایی و دارویی
o بهزیستی، سرزندگی و شادکامی
o آموزش سبک زندگی مبتنی بر سلامت

اقتصاد، مدیریت، کارآفرینی و تجارت:
o برنامه های توسعه شهری در حوزه اقتصاد، مدیریت، کارآفرینی و تجارت
o مدیریت مالی، سازمانهای اقتصادی، اقتصاد اطلاعات و اقتصادسنجی
o مدیریت و تکنیکهای بهینه سازی، برنامه ریزی و پیگیری عملیات
o مدیریت ریسک، ایمنی صنعتی، مهندسی فاکتورهای انسانی
o اقتصاد توسعه، سرمایه گذاری، بهره وری و اشتغال
o مدیریت بانکی و تأمین مالی سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی
o رویکردها و چالش های تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
o درآمد، مالیات، مدیریت بودجه و بودجه ریزی
o دیدگاه های اقتصاد سیاسی، رشد و توسعه شهری
o مدیریت در سطح جهانی و تماس با دنیای معاصر
o مفاهیم، تئوری ها و مدل های برنامه ریزی، مدیریت، سرمایه گذاری و کارآفرینی
o ملاحظات استراتژیک درمدیریت تکنولوژی و نوآوری
o مدیریت بحران، مخاطرات و پدافند غیرعامل در شهر
o سیاستگذاری بازرگانی در سطح ملی و نقش آن در کارآفرینی
o بازار کار، بهره وری نیروی کار و ارزیابی عوامل مؤثر بر بیکاری و اشتغال
o سیستم‌های مدیریت سازمان (استراتژیک، منابع انسانی، دانش، فرایندها و…)
o مدیریت، هدایت، رهبری و تعالی سازمانی
o زنجیره تامین، لجستیک صنعتی و خدماتی
o نقش دانشگاهها، مراکز پژوهشی، مراکز رشد، پارکهای علم و فناورزی و شرکتهای دانش بنیان در توسعه کار آفرینی
o تجارت، دولت و خدمات الکترونیکی
o مدیریت تحقیق، توسعه، انتقال و آینده پژوهی تکنولوژی
o سایر ایده های نوین در زمینه اقتصاد، مدیریت، کارآفرینی و تجارت

الکترونیک، کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات:
o مهندسی و علوم کامپیوتر، منابع و سیستم های اطلاعاتی
o پایگاه داده عملیاتی و تحلیلی، الگوریتم و محاسبات
o تحلیل، تشخیص و مقابله با بدافزارها، امنیت شبکه و اطلاعات
o تئوری های اطلاعات، کدینگ و رمزنگاری
o تجارت، دولت و خدمات الکترونیکی
o جنبه‌های راهبردی، مدیریت و سازمان‌دهی یادگیری الکترونیکی
o مباحث ویژه در سیستمهای هوشمند و محاسبات نرم
o سیستم های قدرت، مخابرات، تولید، انتقال و توزیع شبکه
o هوش مصنوعی، ربات های صنعتی و هوشمند، میکروربات ها و نانو ربات ها
o سنسورها و ابزار دقیق، پردارش تصاویر پزشکی و سیستم‌های تصویربرداری
o ماشین الکتریکی و الکترونیک قدرت، اتوماسیون اداری و کنترل صنعتی
o تأمین برق تأسیسات صنعتی
o قطعات، مدارات و زیر سیستمهای مایکروویو و موج میلیمتری
o طراحی و آنالیز و کنترل ماشین های الکتریکی
o سایر ایده های نوین در زمینه الکترونیک، کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات

مباحث مشترک:
o توسعه پایدار در تجارب ایران و جهان
o مدیریت چالشهای پیش رو در توسعه پایدار
o رویکرد دینی به توسعه پایدار
o سایر ایده های نوین مرتبط با محورهای کنفرانس

تاریخ های مهم:
تاریخ شروع ثبت نام در همایش: ۱۰ مهر ۱۳۹۴
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش: ۱۰ مهر ۱۳۹۴
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
آخرین مهلت ارسال مقاله: ۲۰ دی ۱۳۹۴
اعلام نتایج داوری: ۲۵ دی ۱۳۹۴

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
محل برگزاری: تبریز

دبیرخانه:
تبریز – خیابان امام خمینی – فلکه دانشگاه – برج بلور – طبقه ۶ – واحد c
تلفن: ۳۳۳۴۶۰۵۰_۰۴۱        –        ۳۳۳۷۶۰۵۰_۰۴۱
ایمیل: [email protected]
جهت اطلاعات بیشتر :  www.icoresd.ir 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: معمارنیوز

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

گردآوری شده توسط تحریریه ستاوین

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .