فروشگاه Massimo Dutti ، اثر تیم طراحی Sordo Madaleno ، مکزیک

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۱۶ / ۰۴ / ۱۳۹۵ ، شناسه: ۱۷۶۹ ، بازدید:۴۳۷۴

مکان : Presidente Masaryk 431, Polanco III Secc, 11550 Ciudad de México, D.F., Mexico
سال : 2016
مدیر پروژه : Boris Pena, Fernando Sordo Madaleno de Haro
مشاور طراحی معماری : Sordo Madaleno Arquitectos
آرشیتکت (معمار /معماران) : Javier Sordo Madaleno de Haro
زیربنا پروژه : 1450 مترمربع
عکس : Jaime Navarro

در این پست، با ستاوین همراه شوید تا نگاهی به فروشگاه Massimo Dutti ، در خیابان Presidente Masaryk که یکی از خیابان های معتبر Mexico City می باشد ، داشته باشیم ... در این پروژه ،به گفته معمار ، با توجه به قرار گیری در مسیرطلایی شریان شهری، نیاز به بهبود کیفیت فضای شهری در این راستا ، از نیاز های ابتدایی در طرح بوده است . طراحی پروژه با هدف تبدیل این بنا به اثر معماری ارزشمند به عنوان یک اثر زیبایی شناسانه در زمینه خود  بوده است،به گونه ای که بتواند در طراحی و مقیاس پروژه ، با محدوده همسایگی خود Polanco به صورت مطلوبی ترکیب گردد .

 

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

 

این پروژه در سال 2016 توسط تیم طراحی معماری Sordo Madaleno Arquitectos طراحی و اجرا گردیده است . نمای پروژه و بنا به جهت ترکیب و هماهنگی با زمینه تاریخی منطقه ، دارای منظری رسمی و فرمال می باشد . یک ریتم از مدول های مستطیل شکل که توسط ساختار های فلزی راست گوشه فرم داده شده اند . به عبارتی می توان اینگونه عنوان نمود که تصویر نما بر گرفته از نرده های سنتی و  فرفورژه Polanco بوده است که در نهایت به واسطه تکرار یک مدول مستطیل شکل در سطح و گاها به صورت تصادفی ،پوشش حجمی می گیرد .

 

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

 

به گفته معمار پروژه ، این طرح،, یک معماری سرزنده و منعطف می باشد و به واسطه ارتباط قوی داخل و خارج پروژه ، و وابسته به نیاز فضاهای داخل برای ارتباط با محیط خارج ، پوسته خارجی تغییر نموده و شفاف شده است . در راستای عمودی ورودی پروژه ،پوسته فلزی توسط متریال شیشه در راستای قائم تفکیک شده است . پوسته فلزی نما ، نمایانگر یک همکاری عالی مابین تجارت سنتی و محلی و تکنولوژی پیشرفته می باشد .

 

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

 

در بررسی به عمل آمده از مخاطبین این فروشگاه، نظر مخاطبین مبنی بر طرحی با سبک مینیمالیستی و معاصر می باشد. کلیه خطوط طراحی در داخل و خارج به صورت راست خط بوده است و می توان اینگونه عنوان نمود کالا در مرکز توجه مخاطبین قرار دارد . در بخشی از بنا ( تراس ) در بام پروژه ، فضایی برای ملاقات مشتریان و شرکاء پیش بینی شده است ، که می توان برای اندک زمانی به استراحت پرداخت و از سرو قهوه همراه با منظر شهری Polanco لذت برد . با ستاوین ( شبکه معماری ایران ) همراه باشید تا با این فروشگاه زیبا و مینیمالیستی بیشتر آشنا گردید ... در انتها ما را از نظرات و انتقادات خود مطلع سازید.

 

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

 

 

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

 

 

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

 

 

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

 

 

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

 

 

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

 

 

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

 

 

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

 

 

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

 

 

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

 

 

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

 

 

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

فروشگاه , Massimo Dutti , تیم طراحی , Sordo Madaleno , مکزیک , تجاری , طراحی فروشگاه , طراحی داخلی , دکوراسیون تجاری , Massimo , Dutti , مغازه

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه معماری ایران (ستاوین) , Archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .