مرکز تجاری Jardim Pamplona , اثر تیم طراحی L35ACIA Arquitetura , برزیل

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۳۰ / ۰۸ / ۱۳۹۷ ، شناسه: ۲۹۴۸ ، بازدید:۱۴۷۲

مکان : R. Pamplona, 1704 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01405-002, Brazil
سال : 2017
مشاور طراحی معماری : L35ACIA Arquitetura
آرشیتکت (معمار /معماران) : Fabio Aurichio
همکاران طراحی : Felipe Lopes, Luciana Maki, Mariana Soares, Fernanda Sarno, Pedro Lacalle, Flavia Costa, Ana Carolina Vecchia e Stella Nieto
طراحی منظر : Sérgio Santana
طراحی نورپردازی : Neide Senzi
کارفرما : Carrefour Properties Division
مجری : Consplan/ RR Compacta
تاسیسات الکتریکی : Abelv/ Sistavac
زیربنا پروژه : 43500 مترمربع
عکس : Daniel Ducci

 

در این پست با ستاوین همراه باشید تا نگاهی به مرکز تجاری Jardim Pamplona , شامل بازسازی فروشگاه های خرده فروشی قدیمی ساخته شده در دهه 1970، به منظور ایجاد ساختمانی واحد برای متمرکز کردن خرده فروشان در یک مکان و تبدیل آن فضای قدیمی به یک مکان جدید برای خرید، گذراندن اوقات فراغت و تهیه مواد غذایی می باشد , داشته باشیم ... این پروژه  همراه با تراسی که اجازه می دهد تمام مناظر و زیبایی های اطراف (در تمام جهات) ساختمان ، یعنی محله معروف Jardins در قلب سائوپائولو به خوبی قابل مشاهده باشد.

 

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

 

حضور همیشگی پوشش های گیاهی در ساختمان و آتریوم ها (اتاق ها یا سالن های بدون سقف در قدیم و یا سالن ها با دیوار و سقف شیشه ای امروزی) که اجازه می دهند حداکثر نور خورشید به ساختمان نفوذ کند، از ویژگی های قابل توجه دخالت علم معماری در بازسازی این بناست. پوشش درونی و بیرونی ساختمان به لحاظ زیبایی و مواد به کار رفته بسیار با دقت و آگاهانه انتخاب شده اند تا فضایی با بهترین کیفیت و محیطی آرام و راحت، به معرض نمایش گذاشته شود و تصویری نو از یک تفکر تجاری نو ارائه دهد.

 

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

 

 

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

 

 

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

 

 

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

 

 

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

 

 

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

 

 

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

 

 

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

 

 

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

 

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

 

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

 

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

 

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

 

معماران , گروه معماری , L35ACIA Arquitetura , محل پروژه , سائوپائولو , برزیل , مسئول پروژه , Fabio Aurichio , مرکز تجاری , Jardim Pamplona , تیم طراحی , L35ACIA Arquitetura , فروشگاه , خرده فروشی , تفکر تجاری , Brazil , مال , خرده فروشان

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه هنر و معماری ستاوین , Archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .