ویلای مشرف , اثر دفتر معماری MRK office , مازندران

مجموعه: پروژه های معماری ، نویسنده محمدرضا کهزادی ، تاریخ انتشار: ۲۸ / ۰۹ / ۱۳۹۹ ، شناسه: ۴۱۰۰ ، بازدید:۶۷۶
نویسنده مقاله

مکان : ایران ، مازندران ، چلندر
سال : 1399
آرشیتکت (معمار /معماران) : محمدرضا کهزادی
همکاران طراحی : ندا میرانی ، محمدآقاجانی ، مرتضی علی محمدی ، حسین آقایی ، نرگس سفیدآبی ، مهنوش غفاری ، سارگل تهرانی ، مهرداد باقری ، معظمه اشکوریان ، صنم کشور پژوه ، سپهر صادقی ، سوگند شورج
کارفرما : علیرضا دارابی
طراحی سازه : سیامک ‌پورزند
تاسیسات مکانیکی : مجتبی مهدوی
زیربنا پروژه : 420 مترمربع
عکس : بنیامین جهانشاهی-استودیو deed

 

در این پست با شبکه هنر و معماری ستاوین همراه باشید تا نگاهی به پروژه ویلای مشرف , اثر دفتر معماری MRK office , واقع در مازندران ، چلندر داشته باشیم ... به گفته معمار پروژه ،  زمانی که پروژه ویلای مشرف به ما معرفی شد مسئله اصلی کارفرما اشراف همسایگان داخل شهرک ویلایی به فضاهای درونی ویلا و لنداسکیپ(و استخر) بود. او خواهان امنیت و امکانات این شهرک ساحلی و خصوصی بود و میخواست از فضاهای داخلی نسبت به فضاهاى خارجى بیرون کاملا شفافیت بصری رعایت شود و به راحتی دید کامل به بیرون داشته باشد و افراد حاضر در نقاط عمومی شهرک دید به داخل نداشته باشند. 

 

ویلا مشرف , کهزادی , Moshref Villa , ویلا , mrk office , طراحی ویلا , mrkoffice.ir , مسکونی , Shahsavar , شهسوار , Mazandaran , مازندران , Chalandar , چلندر , Mohammad Reza Kohzadi , محمدرضا کهزادی , benyamin jahanshahi , بنیامین جهان شاهی , deedstudio.com , دید استودیو , neda Mirani , mohammad aghajani , morteza alimohammadi , hosein aghayi , narges sefidabi , mahnoosh ghafari , sargol Tehrani , mehrdad Bagheri , moazameh eshkevarian , sanam keshvarpajooh , sepehr Sadeghi , sogand shooraj , طراحی مسکونی , Nika choob , نیکا پوب , mojtaba Mahdavi , مجتبی مهدوی , Moshref , مشرف , Alireza darabi , علیرضا دارابی , ویلا شمال , ویلا لاکچری , ویلا لوکس , ویلا مازندران

 

ایجاد تیغه های همراستا با جداره مشترک ساختمان با خیابان شهرک این مرز ایجاد و در نقاط مختلف نقش های گوناگونی اعم از دیواره جدا کننده، آبنما، رواق ورودی، جانپناه و.. پیدا کرد.پروژه علاوه بر جداره های شیشه ای و شفافیت بین فضای بیرون و درون قالب خصوصی خود را هم حفظ کرد. همچون خاصیت معماری برونگرای مسکن در شمال ایران هم ارتباط مناسبی با لند اسکیپ و فضای عمومى شهرک پیدا کرد در صورت صلاحدید ساکنین، و هم میتواند فضای خصوصی خود را به نحو دلخواه داشته باشد. این یعنی ترجمه معماری گذشته این منطقه به زبان امروز و برای کاربر امروزی.

 

ویلا مشرف , کهزادی , Moshref Villa , ویلا , mrk office , طراحی ویلا , mrkoffice.ir , مسکونی , Shahsavar , شهسوار , Mazandaran , مازندران , Chalandar , چلندر , Mohammad Reza Kohzadi , محمدرضا کهزادی , benyamin jahanshahi , بنیامین جهان شاهی , deedstudio.com , دید استودیو , neda Mirani , mohammad aghajani , morteza alimohammadi , hosein aghayi , narges sefidabi , mahnoosh ghafari , sargol Tehrani , mehrdad Bagheri , moazameh eshkevarian , sanam keshvarpajooh , sepehr Sadeghi , sogand shooraj , طراحی مسکونی , Nika choob , نیکا پوب , mojtaba Mahdavi , مجتبی مهدوی , Moshref , مشرف , Alireza darabi , علیرضا دارابی , ویلا شمال , ویلا لاکچری , ویلا لوکس , ویلا مازندران

 


در فضاهای داخلی هم، عناصری چون آشپزخانه شومینه، قاب تلویزیون به شکلی دیزاین شده که با حالت روتین خود متفاوت دیده میشود. به طور مثال آشپزخانه در مرکز طبقه همکف و مابین فضای پذیرایی و حال خصوصی قرار گرفته و از طریق شکاف موجود بین کابینت های پایین و بالا ارتباط بصری بین این فضاها را میسر میکند. یا شومینه در جای خود میچرخد و به راحتی میتوان به هر نقطه ای که نیاز هست چرخوانده شود. با شبکه هنر و معماری ستاوین همراه باشید ... 

 

ویلا مشرف , کهزادی , Moshref Villa , ویلا , mrk office , طراحی ویلا , mrkoffice.ir , مسکونی , Shahsavar , شهسوار , Mazandaran , مازندران , Chalandar , چلندر , Mohammad Reza Kohzadi , محمدرضا کهزادی , benyamin jahanshahi , بنیامین جهان شاهی , deedstudio.com , دید استودیو , neda Mirani , mohammad aghajani , morteza alimohammadi , hosein aghayi , narges sefidabi , mahnoosh ghafari , sargol Tehrani , mehrdad Bagheri , moazameh eshkevarian , sanam keshvarpajooh , sepehr Sadeghi , sogand shooraj , طراحی مسکونی , Nika choob , نیکا پوب , mojtaba Mahdavi , مجتبی مهدوی , Moshref , مشرف , Alireza darabi , علیرضا دارابی , ویلا شمال , ویلا لاکچری , ویلا لوکس , ویلا مازندران

ویلا مشرف , کهزادی , Moshref Villa , ویلا , mrk office , طراحی ویلا , mrkoffice.ir , مسکونی , Shahsavar , شهسوار , Mazandaran , مازندران , Chalandar , چلندر , Mohammad Reza Kohzadi , محمدرضا کهزادی , benyamin jahanshahi , بنیامین جهان شاهی , deedstudio.com , دید استودیو , neda Mirani , mohammad aghajani , morteza alimohammadi , hosein aghayi , narges sefidabi , mahnoosh ghafari , sargol Tehrani , mehrdad Bagheri , moazameh eshkevarian , sanam keshvarpajooh , sepehr Sadeghi , sogand shooraj , طراحی مسکونی , Nika choob , نیکا پوب , mojtaba Mahdavi , مجتبی مهدوی , Moshref , مشرف , Alireza darabi , علیرضا دارابی , ویلا شمال , ویلا لاکچری , ویلا لوکس , ویلا مازندران

 

 

ویلا مشرف , کهزادی , Moshref Villa , ویلا , mrk office , طراحی ویلا , mrkoffice.ir , مسکونی , Shahsavar , شهسوار , Mazandaran , مازندران , Chalandar , چلندر , Mohammad Reza Kohzadi , محمدرضا کهزادی , benyamin jahanshahi , بنیامین جهان شاهی , deedstudio.com , دید استودیو , neda Mirani , mohammad aghajani , morteza alimohammadi , hosein aghayi , narges sefidabi , mahnoosh ghafari , sargol Tehrani , mehrdad Bagheri , moazameh eshkevarian , sanam keshvarpajooh , sepehr Sadeghi , sogand shooraj , طراحی مسکونی , Nika choob , نیکا پوب , mojtaba Mahdavi , مجتبی مهدوی , Moshref , مشرف , Alireza darabi , علیرضا دارابی , ویلا شمال , ویلا لاکچری , ویلا لوکس , ویلا مازندران

ویلا مشرف , کهزادی , Moshref Villa , ویلا , mrk office , طراحی ویلا , mrkoffice.ir , مسکونی , Shahsavar , شهسوار , Mazandaran , مازندران , Chalandar , چلندر , Mohammad Reza Kohzadi , محمدرضا کهزادی , benyamin jahanshahi , بنیامین جهان شاهی , deedstudio.com , دید استودیو , neda Mirani , mohammad aghajani , morteza alimohammadi , hosein aghayi , narges sefidabi , mahnoosh ghafari , sargol Tehrani , mehrdad Bagheri , moazameh eshkevarian , sanam keshvarpajooh , sepehr Sadeghi , sogand shooraj , طراحی مسکونی , Nika choob , نیکا پوب , mojtaba Mahdavi , مجتبی مهدوی , Moshref , مشرف , Alireza darabi , علیرضا دارابی , ویلا شمال , ویلا لاکچری , ویلا لوکس , ویلا مازندران

 

 

 

ویلا مشرف , کهزادی , Moshref Villa , ویلا , mrk office , طراحی ویلا , mrkoffice.ir , مسکونی , Shahsavar , شهسوار , Mazandaran , مازندران , Chalandar , چلندر , Mohammad Reza Kohzadi , محمدرضا کهزادی , benyamin jahanshahi , بنیامین جهان شاهی , deedstudio.com , دید استودیو , neda Mirani , mohammad aghajani , morteza alimohammadi , hosein aghayi , narges sefidabi , mahnoosh ghafari , sargol Tehrani , mehrdad Bagheri , moazameh eshkevarian , sanam keshvarpajooh , sepehr Sadeghi , sogand shooraj , طراحی مسکونی , Nika choob , نیکا پوب , mojtaba Mahdavi , مجتبی مهدوی , Moshref , مشرف , Alireza darabi , علیرضا دارابی , ویلا شمال , ویلا لاکچری , ویلا لوکس , ویلا مازندران

ویلا مشرف , کهزادی , Moshref Villa , ویلا , mrk office , طراحی ویلا , mrkoffice.ir , مسکونی , Shahsavar , شهسوار , Mazandaran , مازندران , Chalandar , چلندر , Mohammad Reza Kohzadi , محمدرضا کهزادی , benyamin jahanshahi , بنیامین جهان شاهی , deedstudio.com , دید استودیو , neda Mirani , mohammad aghajani , morteza alimohammadi , hosein aghayi , narges sefidabi , mahnoosh ghafari , sargol Tehrani , mehrdad Bagheri , moazameh eshkevarian , sanam keshvarpajooh , sepehr Sadeghi , sogand shooraj , طراحی مسکونی , Nika choob , نیکا پوب , mojtaba Mahdavi , مجتبی مهدوی , Moshref , مشرف , Alireza darabi , علیرضا دارابی , ویلا شمال , ویلا لاکچری , ویلا لوکس , ویلا مازندران

 

 

ویلا مشرف , کهزادی , Moshref Villa , ویلا , mrk office , طراحی ویلا , mrkoffice.ir , مسکونی , Shahsavar , شهسوار , Mazandaran , مازندران , Chalandar , چلندر , Mohammad Reza Kohzadi , محمدرضا کهزادی , benyamin jahanshahi , بنیامین جهان شاهی , deedstudio.com , دید استودیو , neda Mirani , mohammad aghajani , morteza alimohammadi , hosein aghayi , narges sefidabi , mahnoosh ghafari , sargol Tehrani , mehrdad Bagheri , moazameh eshkevarian , sanam keshvarpajooh , sepehr Sadeghi , sogand shooraj , طراحی مسکونی , Nika choob , نیکا پوب , mojtaba Mahdavi , مجتبی مهدوی , Moshref , مشرف , Alireza darabi , علیرضا دارابی , ویلا شمال , ویلا لاکچری , ویلا لوکس , ویلا مازندران

 

 

ویلا مشرف , کهزادی , Moshref Villa , ویلا , mrk office , طراحی ویلا , mrkoffice.ir , مسکونی , Shahsavar , شهسوار , Mazandaran , مازندران , Chalandar , چلندر , Mohammad Reza Kohzadi , محمدرضا کهزادی , benyamin jahanshahi , بنیامین جهان شاهی , deedstudio.com , دید استودیو , neda Mirani , mohammad aghajani , morteza alimohammadi , hosein aghayi , narges sefidabi , mahnoosh ghafari , sargol Tehrani , mehrdad Bagheri , moazameh eshkevarian , sanam keshvarpajooh , sepehr Sadeghi , sogand shooraj , طراحی مسکونی , Nika choob , نیکا پوب , mojtaba Mahdavi , مجتبی مهدوی , Moshref , مشرف , Alireza darabi , علیرضا دارابی , ویلا شمال , ویلا لاکچری , ویلا لوکس , ویلا مازندران

 

 

ویلا مشرف , کهزادی , Moshref Villa , ویلا , mrk office , طراحی ویلا , mrkoffice.ir , مسکونی , Shahsavar , شهسوار , Mazandaran , مازندران , Chalandar , چلندر , Mohammad Reza Kohzadi , محمدرضا کهزادی , benyamin jahanshahi , بنیامین جهان شاهی , deedstudio.com , دید استودیو , neda Mirani , mohammad aghajani , morteza alimohammadi , hosein aghayi , narges sefidabi , mahnoosh ghafari , sargol Tehrani , mehrdad Bagheri , moazameh eshkevarian , sanam keshvarpajooh , sepehr Sadeghi , sogand shooraj , طراحی مسکونی , Nika choob , نیکا پوب , mojtaba Mahdavi , مجتبی مهدوی , Moshref , مشرف , Alireza darabi , علیرضا دارابی , ویلا شمال , ویلا لاکچری , ویلا لوکس , ویلا مازندران

ویلا مشرف , کهزادی , Moshref Villa , ویلا , mrk office , طراحی ویلا , mrkoffice.ir , مسکونی , Shahsavar , شهسوار , Mazandaran , مازندران , Chalandar , چلندر , Mohammad Reza Kohzadi , محمدرضا کهزادی , benyamin jahanshahi , بنیامین جهان شاهی , deedstudio.com , دید استودیو , neda Mirani , mohammad aghajani , morteza alimohammadi , hosein aghayi , narges sefidabi , mahnoosh ghafari , sargol Tehrani , mehrdad Bagheri , moazameh eshkevarian , sanam keshvarpajooh , sepehr Sadeghi , sogand shooraj , طراحی مسکونی , Nika choob , نیکا پوب , mojtaba Mahdavi , مجتبی مهدوی , Moshref , مشرف , Alireza darabi , علیرضا دارابی , ویلا شمال , ویلا لاکچری , ویلا لوکس , ویلا مازندران

 

 

ویلا مشرف , کهزادی , Moshref Villa , ویلا , mrk office , طراحی ویلا , mrkoffice.ir , مسکونی , Shahsavar , شهسوار , Mazandaran , مازندران , Chalandar , چلندر , Mohammad Reza Kohzadi , محمدرضا کهزادی , benyamin jahanshahi , بنیامین جهان شاهی , deedstudio.com , دید استودیو , neda Mirani , mohammad aghajani , morteza alimohammadi , hosein aghayi , narges sefidabi , mahnoosh ghafari , sargol Tehrani , mehrdad Bagheri , moazameh eshkevarian , sanam keshvarpajooh , sepehr Sadeghi , sogand shooraj , طراحی مسکونی , Nika choob , نیکا پوب , mojtaba Mahdavi , مجتبی مهدوی , Moshref , مشرف , Alireza darabi , علیرضا دارابی , ویلا شمال , ویلا لاکچری , ویلا لوکس , ویلا مازندران

ویلا مشرف , کهزادی , Moshref Villa , ویلا , mrk office , طراحی ویلا , mrkoffice.ir , مسکونی , Shahsavar , شهسوار , Mazandaran , مازندران , Chalandar , چلندر , Mohammad Reza Kohzadi , محمدرضا کهزادی , benyamin jahanshahi , بنیامین جهان شاهی , deedstudio.com , دید استودیو , neda Mirani , mohammad aghajani , morteza alimohammadi , hosein aghayi , narges sefidabi , mahnoosh ghafari , sargol Tehrani , mehrdad Bagheri , moazameh eshkevarian , sanam keshvarpajooh , sepehr Sadeghi , sogand shooraj , طراحی مسکونی , Nika choob , نیکا پوب , mojtaba Mahdavi , مجتبی مهدوی , Moshref , مشرف , Alireza darabi , علیرضا دارابی , ویلا شمال , ویلا لاکچری , ویلا لوکس , ویلا مازندران

 

 

تصاویر بیشتر در ارتباط با پروژه ویلای مشرف , اثر دفتر معماری MRK office , مازندران ، را می توانید در ادامه مطلب ، بخش تصاویر مشاهده کنید ... 

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: محمدرضا کهزادی

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .